KATASHIMA-CHUNG LAB.

Member

Lecturer

Takuya Katashima

(CV, researchmap, Google scholar)

Professor

Ung-il Chung

Project Lecturer

Ayano Fujisawa

Students

M2 Koshiro Nakamura, Yuta Yamamoto

M1 Miwa Kenzaki, Ren Sato, Sayuri Tanaka

B4 Kohei Kimura, Kohei Iisaku, Riho Fujikura, Shota Michida, Yusuke Takahashi